دختری که جهان را تکان داد +تصاویر

دختری که جهان را تکان داد +تصاویر
«دختر توپی» بدون پا، موانع را از پیش رو برداشته و قله های موفقیت را فتح کرده است. این دختر که از اهالی یکی از استان های فقیر چین است، «کیووان هون جیان» نام دارد. وی امیدوار است روزی در بازی های المپیک شرکت کند.

دختری که جهان را تکان داد +تصاویر

«دختر توپی» بدون پا، موانع را از پیش رو برداشته و قله های موفقیت را فتح کرده است. این دختر که از اهالی یکی از استان های فقیر چین است، «کیووان هون جیان» نام دارد. وی امیدوار است روزی در بازی های المپیک شرکت کند.
دختری که جهان را تکان داد +تصاویر

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی