خیابانی در تهران به نام معلم فداکار

خیابانی در تهران به نام معلم فداکار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فداکاری معلم ایثارگر سیستان و بلوچستانی پیشنهاد داد تا خیابانی در تهران به نامش نامگذاری شود.

خیابانی در تهران به نام معلم فداکار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فداکاری معلم ایثارگر سیستان و بلوچستانی پیشنهاد داد تا خیابانی در تهران به نامش نامگذاری شود.
خیابانی در تهران به نام معلم فداکار

خرید بک لینک

اسکای نیوز