خودکفایی ایران در تولید شیرخام

خودکفایی ایران در تولید شیرخام
معاون وزیرجهاد با بیان اینکه ایران در زمینه تولید شیرخام خودکفا است، گفت: متاسفانه این کالا در سبد غذایی مردم جایگاه مناسبی ندارد و مصرف سرانه آن در کشور پایین است.

خودکفایی ایران در تولید شیرخام

معاون وزیرجهاد با بیان اینکه ایران در زمینه تولید شیرخام خودکفا است، گفت: متاسفانه این کالا در سبد غذایی مردم جایگاه مناسبی ندارد و مصرف سرانه آن در کشور پایین است.
خودکفایی ایران در تولید شیرخام

خرید بک لینک رنک 4

پامنا موبایل لپ تاپ