خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد

خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد
بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ابلاغ کرد.

خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ابلاغ کرد.
خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد