خداحافظی با مرسدس E63 تک‌دیفرانسیل +عکس

خداحافظی با مرسدس E63 تک‌دیفرانسیل +عکس
چند روز پیش مدیر برند مرسدس-آاِم‌گ آقای توبیاس موئِرز (Tobias Moers) طی گفت‌وگویی با تاپ‌گیر از تصمیمات جدید این برند درمورد مدل جدید E63 خبر داد.

خداحافظی با مرسدس E63 تک‌دیفرانسیل +عکس

چند روز پیش مدیر برند مرسدس-آاِم‌گ آقای توبیاس موئِرز (Tobias Moers) طی گفت‌وگویی با تاپ‌گیر از تصمیمات جدید این برند درمورد مدل جدید E63 خبر داد.
خداحافظی با مرسدس E63 تک‌دیفرانسیل +عکس

مرجع سلامتی