خبر خوش برای سپرده‌گذاران صندوق مهر اعتماد آریا

خبر خوش برای سپرده‌گذاران صندوق مهر اعتماد آریا
بانک قرض‌الحسنه رسالت از 20 خردادماه امسال 40 درصد باقی‌مانده سپرده سپرده‌گذاران صندوق اعتماد مهر آریا را پرداخت خواهد کرد.

خبر خوش برای سپرده‌گذاران صندوق مهر اعتماد آریا

بانک قرض‌الحسنه رسالت از 20 خردادماه امسال 40 درصد باقی‌مانده سپرده سپرده‌گذاران صندوق اعتماد مهر آریا را پرداخت خواهد کرد.
خبر خوش برای سپرده‌گذاران صندوق مهر اعتماد آریا

استخدام