خبر ترور دادستان زاهدان تکذیب شد

خبر ترور دادستان زاهدان تکذیب شد
روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان خبر ترور دادستان عمومی و انقلاب زاهدان که در برخی از فضاهای مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.

خبر ترور دادستان زاهدان تکذیب شد

روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان خبر ترور دادستان عمومی و انقلاب زاهدان که در برخی از فضاهای مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.
خبر ترور دادستان زاهدان تکذیب شد

خرید رنک

دانلود فیلم خارجی