خبرهای تازه برای سپرده گذاران ثامن‌الحجج

خبرهای تازه برای سپرده گذاران ثامن‌الحجج
مدیر عامل بانک پارسیان ضمن اعلام آخرین آمار از روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد که توافقاتی در رابطه با تعیین وضعیت سپرده های کلان نیز انجام شده و به زودی در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

خبرهای تازه برای سپرده گذاران ثامن‌الحجج

مدیر عامل بانک پارسیان ضمن اعلام آخرین آمار از روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد که توافقاتی در رابطه با تعیین وضعیت سپرده های کلان نیز انجام شده و به زودی در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.
خبرهای تازه برای سپرده گذاران ثامن‌الحجج

آهنگ جدید