حل مشکل مسکن در گروه تسهیلات ارزان

حل مشکل مسکن در گروه تسهیلات ارزان
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال گذشته 15 درصد منابع بانکی وارد بخش مسکن شده است، تاکید کرد:مشکل مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت حل نخواهد شد اما حل مشکل پیچیده نیست، کافی است تسهیلاتی با شرایط تسهیلاتی که بانک مرکزی به کارمندانش پرداخت می کند به مردم داده شود.

حل مشکل مسکن در گروه تسهیلات ارزان

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال گذشته 15 درصد منابع بانکی وارد بخش مسکن شده است، تاکید کرد:مشکل مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت حل نخواهد شد اما حل مشکل پیچیده نیست، کافی است تسهیلاتی با شرایط تسهیلاتی که بانک مرکزی به کارمندانش پرداخت می کند به مردم داده شود.
حل مشکل مسکن در گروه تسهیلات ارزان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

بازی