حرکت خنده دار یک شمشیرباز در المپیک +عکس

حرکت خنده دار یک شمشیرباز در المپیک +عکس
شمشیرباز فرانسوی در بازی‌های المپیک ریو حرکتی عجیب انجام داد.

حرکت خنده دار یک شمشیرباز در المپیک +عکس

شمشیرباز فرانسوی در بازی‌های المپیک ریو حرکتی عجیب انجام داد.
حرکت خنده دار یک شمشیرباز در المپیک +عکس