حجم بارش‌های تهران کاهش یافت

حجم بارش‌های تهران کاهش یافت
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: حجم بارش‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 94) تاکنون به 195 میلی‌متر رسیده است که در مقایسه با دوره بلندمدت 48 ساله شش درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم بارش‌های تهران کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: حجم بارش‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 94) تاکنون به 195 میلی‌متر رسیده است که در مقایسه با دوره بلندمدت 48 ساله شش درصد کاهش نشان می‌دهد.
حجم بارش‌های تهران کاهش یافت

خرید بک لینک