جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته
وزارت راه و شهرسازی جزییات محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور تا روز یکشنبه چهارم مهرماه را اعلام کرد.

جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

وزارت راه و شهرسازی جزییات محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور تا روز یکشنبه چهارم مهرماه را اعلام کرد.
جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته