جزییات درگیری مسلحانه 2 خانواده در شیراز

جزییات درگیری مسلحانه 2 خانواده در شیراز
درگیری 2 نوجوان در شیراز به درگیری مسلحانه بین اعضای خانواده‌های آنان کشیده و منجر به مجروح شدن 10 نفر شد.

جزییات درگیری مسلحانه 2 خانواده در شیراز

درگیری 2 نوجوان در شیراز به درگیری مسلحانه بین اعضای خانواده‌های آنان کشیده و منجر به مجروح شدن 10 نفر شد.
جزییات درگیری مسلحانه 2 خانواده در شیراز

آهنگ جدید