جزییات تولید خودرو جدید رنو در ایران

جزییات تولید خودرو جدید رنو در ایران
یک‌سال پس از تولید و عرضه خودرو ساندرو هاچ‌بک، شرکت رنو نسل جدید این خودرو را وارد خط تولید کرد.

جزییات تولید خودرو جدید رنو در ایران

یک‌سال پس از تولید و عرضه خودرو ساندرو هاچ‌بک، شرکت رنو نسل جدید این خودرو را وارد خط تولید کرد.
جزییات تولید خودرو جدید رنو در ایران