جزئیات مالیات نقل و انتقال املاک

جزئیات مالیات نقل و انتقال املاک
قائم مقام سازمان مالیاتی گفت: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۷ مغاير با قانون است.

جزئیات مالیات نقل و انتقال املاک

قائم مقام سازمان مالیاتی گفت: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۷ مغاير با قانون است.
جزئیات مالیات نقل و انتقال املاک

خرید بک لینک

اسکای نیوز