جدول/ قیمت مسکن در شهر پردیس

جدول/ قیمت مسکن در شهر پردیس
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پردیس طی خرداد ماه 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.

جدول/ قیمت مسکن در شهر پردیس

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پردیس طی خرداد ماه 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.
جدول/ قیمت مسکن در شهر پردیس

ganool review