جایگزین پژمان در سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد

جایگزین پژمان در سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد
دبیر هیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط‌عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تائید جایگزینی حمیدرضا عظیمیان به جای سیدمحمد پژمان در این سازمان گفت: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراسم تودیع و معارفه فردا صبح برگزار می‌شود.

جایگزین پژمان در سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد

دبیر هیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط‌عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تائید جایگزینی حمیدرضا عظیمیان به جای سیدمحمد پژمان در این سازمان گفت: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراسم تودیع و معارفه فردا صبح برگزار می‌شود.
جایگزین پژمان در سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد

بک لینک رنک 4

موزیک سرا