ثبت نام بن کتاب تمدید شد

ثبت نام بن کتاب تمدید شد
مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه ثبت نام دانشجویان به منظور دریافت یارانه خرید کتاب خبر داد و گفت: ثبت نام دانشجویان تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت نام بن کتاب تمدید شد

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه ثبت نام دانشجویان به منظور دریافت یارانه خرید کتاب خبر داد و گفت: ثبت نام دانشجویان تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
ثبت نام بن کتاب تمدید شد

آپدیت نود 32 ورژن 7

خبر جدید