ثبات طلای جهانی پس از ریزش 20 دلاری

ثبات طلای جهانی پس از ریزش 20 دلاری
طلای جهانی با گمانه زنی‌ها درباره احتمال ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا که به تقاضا برای این فلز به عنوان دارایی امن لطمه زده است، در پایین‌ترین سطح حدود دو هفته گذشته قرار گرفت.

ثبات طلای جهانی پس از ریزش 20 دلاری

طلای جهانی با گمانه زنی‌ها درباره احتمال ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا که به تقاضا برای این فلز به عنوان دارایی امن لطمه زده است، در پایین‌ترین سطح حدود دو هفته گذشته قرار گرفت.
ثبات طلای جهانی پس از ریزش 20 دلاری

تلگرام