تولید 7 مدل خودرو متوقف شد

تولید 7 مدل خودرو متوقف شد
فروردین ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

تولید 7 مدل خودرو متوقف شد

فروردین ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.
تولید 7 مدل خودرو متوقف شد

فروش بک لینک

استخدام