تولید بنزین کشور به روزانه ٦٧ میلیون لیتر می‌رسد

تولید بنزین کشور به روزانه ٦٧ میلیون لیتر می‌رسد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با بهره برداری از واحد بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، نیمه دوم امسال شاهد افزایش سه میلیون لیتری تولید بنزین در کشور خواهیم بود.

تولید بنزین کشور به روزانه ٦٧ میلیون لیتر می‌رسد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با بهره برداری از واحد بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، نیمه دوم امسال شاهد افزایش سه میلیون لیتری تولید بنزین در کشور خواهیم بود.
تولید بنزین کشور به روزانه ٦٧ میلیون لیتر می‌رسد