توقف رشد طلاق در کشور

توقف رشد طلاق در کشور
مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۷۰ هزار ایرانی در سال ۹۴ کمتر فوت کردند از توقف رشد طلاق در کشور خبر داد.

توقف رشد طلاق در کشور

مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۷۰ هزار ایرانی در سال ۹۴ کمتر فوت کردند از توقف رشد طلاق در کشور خبر داد.
توقف رشد طلاق در کشور

بک لینک رنک 5

پرس نیوز