توقف استفاده از گوشی بلاک‌بری

توقف استفاده از گوشی بلاک‌بری
دولت آمریکا وفادارترین مشتری گوشی‌های بلاک بری کم کم در حال کاهش وابستگی خود به این گوشی است، سنای آمریکا تازه‌ترین نهادی است که رابطه خود با این گوشی را به پایان رسانده است.

توقف استفاده از گوشی بلاک‌بری

دولت آمریکا وفادارترین مشتری گوشی‌های بلاک بری کم کم در حال کاهش وابستگی خود به این گوشی است، سنای آمریکا تازه‌ترین نهادی است که رابطه خود با این گوشی را به پایان رسانده است.
توقف استفاده از گوشی بلاک‌بری

فانتزی