توجیه عجیب دولت درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی

توجیه عجیب دولت درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی
مسئولان دولتی در حالی فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران ارشد بیمه را به معوقات آنها ربط می‌دهند که در این دوره 8 ساله، بیمه مرکزی سه رئیس به خود دیده است!

توجیه عجیب دولت درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی

مسئولان دولتی در حالی فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران ارشد بیمه را به معوقات آنها ربط می‌دهند که در این دوره 8 ساله، بیمه مرکزی سه رئیس به خود دیده است!
توجیه عجیب دولت درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی