تلفن هوشمند تاشو با 2 صفحه نمایش

تلفن هوشمند تاشو با 2 صفحه نمایش
شرکت الکترونیکی سامسونگ تلفن هوشمندی در دست تولید دارد که شبیه به یک کتاب و یا کنسول بازی (Nintendo DS) مجهز به دو صفحه نمایش است و قابلیت تا شدن دارد.

تلفن هوشمند تاشو با 2 صفحه نمایش

شرکت الکترونیکی سامسونگ تلفن هوشمندی در دست تولید دارد که شبیه به یک کتاب و یا کنسول بازی (Nintendo DS) مجهز به دو صفحه نمایش است و قابلیت تا شدن دارد.
تلفن هوشمند تاشو با 2 صفحه نمایش

فروش بک لینک