تغییر و تحول در سربازی کذب است

تغییر و تحول در سربازی کذب است
به دنبال انتشار خبری درباره تغییر و تحول در خدمت سربازی، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح این خبر را تکذیب کرد.

تغییر و تحول در سربازی کذب است

به دنبال انتشار خبری درباره تغییر و تحول در خدمت سربازی، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح این خبر را تکذیب کرد.
تغییر و تحول در سربازی کذب است

لایسنس نود 32 ورژن 4

ganool review