تصمیم اپراتور اول برای حذف بسته پرطرفدار

تصمیم اپراتور اول برای حذف بسته پرطرفدار
به‌دنبال مشکلاتی که به واسطه حذف یک بسته اینترنتی پرطرفدار برای مشترکان ایجاد شد، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار بار دیگر تاکید کرد: این شرکت جهت جلب رضایت مشترکان ناراضی یک گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار آنها می‌گذارد.

تصمیم اپراتور اول برای حذف بسته پرطرفدار

به‌دنبال مشکلاتی که به واسطه حذف یک بسته اینترنتی پرطرفدار برای مشترکان ایجاد شد، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار بار دیگر تاکید کرد: این شرکت جهت جلب رضایت مشترکان ناراضی یک گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار آنها می‌گذارد.
تصمیم اپراتور اول برای حذف بسته پرطرفدار

خبرگزاری اصفحان