تصاویر/ رونمایی از شاسی بلند جدید کیا

تصاویر/ رونمایی از شاسی بلند جدید کیا
خودوساز کره‌ای کیا موتور از محصول جدید خود (Kia Niro) رونمایی کرد.

تصاویر/ رونمایی از شاسی بلند جدید کیا

خودوساز کره‌ای کیا موتور از محصول جدید خود (Kia Niro) رونمایی کرد.
تصاویر/ رونمایی از شاسی بلند جدید کیا