تصاویر جدید از BMW سری 1 سدان

تصاویر جدید از BMW سری 1 سدان
اگرچه که ب‌ام‌و رسماً تولید سدان جدید سری 1 خود را اعلام کرده اما بسیاری از جزئیات این خودرو که به‌صورت انحصاری در چین ساخته و فروخته خواهد شد برای ما پوشیده مانده است.

تصاویر جدید از BMW سری 1 سدان

اگرچه که ب‌ام‌و رسماً تولید سدان جدید سری 1 خود را اعلام کرده اما بسیاری از جزئیات این خودرو که به‌صورت انحصاری در چین ساخته و فروخته خواهد شد برای ما پوشیده مانده است.
تصاویر جدید از BMW سری 1 سدان