تصاویر/ آتش سوزی در بازار تهران

تصاویر/ آتش سوزی در بازار تهران
یک باب مغازه عرضه کننده مواد غذایی روز یکشنبه در بازار آهنگران (پاساژ لاله) دچار آتش سوزی شد و با حضور ماموران آتش نشانی مهار گردید.

تصاویر/ آتش سوزی در بازار تهران

یک باب مغازه عرضه کننده مواد غذایی روز یکشنبه در بازار آهنگران (پاساژ لاله) دچار آتش سوزی شد و با حضور ماموران آتش نشانی مهار گردید.
تصاویر/ آتش سوزی در بازار تهران

استخدام