تسویه 750 میلیون دلار از بدهی‌ هند به ایران

تسویه 750 میلیون دلار از بدهی‌ هند به ایران
پالایشگاههای هندی در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به تهران 750 میلیون دلار از 6.4 میلیارد دلار بدهی‌های نفتی خود به ایران را به یورو تسویه کردند.

تسویه 750 میلیون دلار از بدهی‌ هند به ایران

پالایشگاههای هندی در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به تهران 750 میلیون دلار از 6.4 میلیارد دلار بدهی‌های نفتی خود به ایران را به یورو تسویه کردند.
تسویه 750 میلیون دلار از بدهی‌ هند به ایران

اسکای نیوز