تجمع سهامداران پدیده مقابل مجلس

تجمع سهامداران پدیده مقابل مجلس
جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز، صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع سهامداران پدیده مقابل مجلس

جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز، صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع سهامداران پدیده مقابل مجلس

گوشی موبایل