تاسیس ایرلاینی با دو هواپیما

تاسیس ایرلاینی با دو هواپیما
در حالی به تازگی وزیر راه و شهرسازی به یک ایرلاین تازه تاسیس مجوز فعالیت داده که شرایط این ایرلاین مغایر با سیاست‌های اعلام شده در گذشته است.

تاسیس ایرلاینی با دو هواپیما

در حالی به تازگی وزیر راه و شهرسازی به یک ایرلاین تازه تاسیس مجوز فعالیت داده که شرایط این ایرلاین مغایر با سیاست‌های اعلام شده در گذشته است.
تاسیس ایرلاینی با دو هواپیما

فروش بک لینک قوی

باران فیلم