تاخیر در آغاز فروش قسطی مسکن

تاخیر در آغاز فروش قسطی مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه آغاز فروش قسطی مسکن یک هفته به تاخیر افتاد، گفت: انبوه‌سازان هنوز لیست واحدهای مسکونی فروش قسطی مسکن را استخراج نکرده‌اند اما در این طرح قرار است علاوه بر واحدهای لوکس مسکن‌های معمولی هم به فروش برسد.

تاخیر در آغاز فروش قسطی مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه آغاز فروش قسطی مسکن یک هفته به تاخیر افتاد، گفت: انبوه‌سازان هنوز لیست واحدهای مسکونی فروش قسطی مسکن را استخراج نکرده‌اند اما در این طرح قرار است علاوه بر واحدهای لوکس مسکن‌های معمولی هم به فروش برسد.
تاخیر در آغاز فروش قسطی مسکن

لایسنس نود 32 ورژن 9

car