تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی

تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی
بیش از دو ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و شبکه بانکی کشور پس از اجرای این برنامه شاهد تحولات بسیاری بوده است. این در حالی است که پیش از برجام نقل و انتقال ارز و به تبع آن انجام مبادلات تجاری با مشکلات بسیاری مواجه بود. رفع تحریم‌های بانکی در چند ماه اخیر بازار ارز را دستخوش تحولات کرده و بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیت‌های بسیاری را برای تسهیل مبادلات تجاری انجام داده است. بر همین اساس مدیر نظارت ارز بانک مرکزی از تغییر و تحولات حوزه ارزی سخن می‌گوید.

تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی

بیش از دو ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و شبکه بانکی کشور پس از اجرای این برنامه شاهد تحولات بسیاری بوده است. این در حالی است که پیش از برجام نقل و انتقال ارز و به تبع آن انجام مبادلات تجاری با مشکلات بسیاری مواجه بود. رفع تحریم‌های بانکی در چند ماه اخیر بازار ارز را دستخوش تحولات کرده و بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیت‌های بسیاری را برای تسهیل مبادلات تجاری انجام داده است. بر همین اساس مدیر نظارت ارز بانک مرکزی از تغییر و تحولات حوزه ارزی سخن می‌گوید.
تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی

فروش بک لینک