بیکاری مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی معلولان

بیکاری مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی معلولان
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران از مخالفت نمایندگان مجلس با کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس ابراز تاسف کرد و گفت: مگر نمایندگان مجلس با چشم، تصمیم‌گیری می‌کنند که نابینایان در این زمینه محدودیت دارند.

بیکاری مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی معلولان

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران از مخالفت نمایندگان مجلس با کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس ابراز تاسف کرد و گفت: مگر نمایندگان مجلس با چشم، تصمیم‌گیری می‌کنند که نابینایان در این زمینه محدودیت دارند.
بیکاری مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی معلولان

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان