بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس انرژی معامله شد

بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس انرژی معامله شد
وزارت نیرو اعلام کرد: ارزش معامله های انجام شده در بورس انرژی در هفته گذشته (19 تا 23 تیرماه) بیش از 30 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن کاهش 50 درصدی نشان می دهد.

بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس انرژی معامله شد

وزارت نیرو اعلام کرد: ارزش معامله های انجام شده در بورس انرژی در هفته گذشته (19 تا 23 تیرماه) بیش از 30 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن کاهش 50 درصدی نشان می دهد.
بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس انرژی معامله شد

روزنامه قانون