بیانیه دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد

بیانیه دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد
دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد در بیانیه پایانی خود جلوگیری و مبارزه با امر قاچاق را امری مهم دانسته و عنوان کردند: «مبارزه با قاچاق» و اتکا به کالای ایرانی یکی از شاهرگ‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

بیانیه دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد

دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد در بیانیه پایانی خود جلوگیری و مبارزه با امر قاچاق را امری مهم دانسته و عنوان کردند: «مبارزه با قاچاق» و اتکا به کالای ایرانی یکی از شاهرگ‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.
بیانیه دانشجویان تجمع‌کننده مقابل وزارت اقتصاد

فروش بک لینک

دانلود موزیک