بورس تهران در انتظار تغییر فصل

بورس تهران در انتظار تغییر فصل
پس از گذشت یک ماه رکود در بورس اوراق بهادار تهران چشم‌ها به اولین ماه پاییز ۱۳۹۵ دوخته شده تا شاید با پایان شهریور ماه شرایط متفاوت تری در بازار سرمایه ایران حاکم شود.

بورس تهران در انتظار تغییر فصل

پس از گذشت یک ماه رکود در بورس اوراق بهادار تهران چشم‌ها به اولین ماه پاییز ۱۳۹۵ دوخته شده تا شاید با پایان شهریور ماه شرایط متفاوت تری در بازار سرمایه ایران حاکم شود.
بورس تهران در انتظار تغییر فصل