برگزاری مراسم عقد یک اعدامی در زندان

برگزاری مراسم عقد یک اعدامی در زندان
مراسم عقد زندانی محکوم به قصاص نفس همزمان با روز میلاد امام حسن مجتبی (ع) با حضور مسئولان زندان رجایی شهر و اصحاب رسانه در محوطه زندان رجایی شهر برگزار شد.

برگزاری مراسم عقد یک اعدامی در زندان

مراسم عقد زندانی محکوم به قصاص نفس همزمان با روز میلاد امام حسن مجتبی (ع) با حضور مسئولان زندان رجایی شهر و اصحاب رسانه در محوطه زندان رجایی شهر برگزار شد.
برگزاری مراسم عقد یک اعدامی در زندان

ganool review