برقراری ۲۹۰.۰۰۰ تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملت

برقراری ۲۹۰.۰۰۰ تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملت
مرکز ارتباط ملت- وابسته به بانک ملت- در سه ماهه نخست امسال به بیش از ۲۹۰ هزار تماس تلفنی پاسخ داد.

برقراری ۲۹۰.۰۰۰ تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملت

مرکز ارتباط ملت- وابسته به بانک ملت- در سه ماهه نخست امسال به بیش از ۲۹۰ هزار تماس تلفنی پاسخ داد.
برقراری ۲۹۰.۰۰۰ تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملت

دانلود آهنگ آذری