اچ پی مشتری واحد پرینتر سامسونگ شد

اچ پی مشتری واحد پرینتر سامسونگ شد
ساموسنگ الکترونیکس در راستای تمرکز بر فعالیتهای اصلی، سرگرم بررسی فروش کسب و کار پرینتر خود به شرکت اچ پی در قراردادی به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار است.

اچ پی مشتری واحد پرینتر سامسونگ شد

ساموسنگ الکترونیکس در راستای تمرکز بر فعالیتهای اصلی، سرگرم بررسی فروش کسب و کار پرینتر خود به شرکت اچ پی در قراردادی به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار است.
اچ پی مشتری واحد پرینتر سامسونگ شد