اپل به ویتنام می رود

اپل به ویتنام می رود
بر اساس گزارش‌های اخیر، اپل در صدد ساخت یک پایگاه داده و مرکز تحقیق و توسعه در کشور ویتنام است.

اپل به ویتنام می رود

بر اساس گزارش‌های اخیر، اپل در صدد ساخت یک پایگاه داده و مرکز تحقیق و توسعه در کشور ویتنام است.
اپل به ویتنام می رود

روزنامه قانون