اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد

اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد
معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در اولین روز از هفته کاری جدید با روند ریزش قیمت‌ها همراه شد و در نرخ‌های کمتر از 900 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد

معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در اولین روز از هفته کاری جدید با روند ریزش قیمت‌ها همراه شد و در نرخ‌های کمتر از 900 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد