الاغ جان کودک 9 ساله را گرفت

الاغ جان کودک 9 ساله را گرفت
مسئول اورژانس هشترود گفت: کودک 9 ساله ای در روستای سلوک این شهرستان بر اثر گاز گرفتگی توسط یک راس الاغ کشته شد.

الاغ جان کودک 9 ساله را گرفت

مسئول اورژانس هشترود گفت: کودک 9 ساله ای در روستای سلوک این شهرستان بر اثر گاز گرفتگی توسط یک راس الاغ کشته شد.
الاغ جان کودک 9 ساله را گرفت

مدرسه