افزایش 4 دلاری نفت سبک ایران

افزایش 4 دلاری نفت سبک ایران
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 15 آوریل (27 فروردین) بیش از چهار دلار برای هر بشکه افزایش یافت.

افزایش 4 دلاری نفت سبک ایران

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 15 آوریل (27 فروردین) بیش از چهار دلار برای هر بشکه افزایش یافت.
افزایش 4 دلاری نفت سبک ایران

لایسنس نود 32 ورژن 8

عکس