افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵

افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵
رئیس انجمن تولیدکنندگان دخانیات از افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵ خبرداد و گفت: قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار وارداتی ۴۰ تومان، تولید مشترک ۳۰ تومان و تولید داخلی ۲۰ تومان افزایش می‌یابد.

افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵

رئیس انجمن تولیدکنندگان دخانیات از افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵ خبرداد و گفت: قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار وارداتی ۴۰ تومان، تولید مشترک ۳۰ تومان و تولید داخلی ۲۰ تومان افزایش می‌یابد.
افزایش عوارض واردات سیگار در سال ۹۵

فروش بک لینک

فانتزی