افزایش شاخص بورس در آغاز معاملات یکشنبه

افزایش شاخص بورس در آغاز معاملات یکشنبه
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در اغاز معاملات امروز یکشنبه با 128 واحد افزایش به 74 هزار و 93 واحد رسیده است.

افزایش شاخص بورس در آغاز معاملات یکشنبه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در اغاز معاملات امروز یکشنبه با 128 واحد افزایش به 74 هزار و 93 واحد رسیده است.
افزایش شاخص بورس در آغاز معاملات یکشنبه

کرمان نیوز