اعلام نظر ناجا در پرونده «ستایش»

اعلام نظر ناجا در پرونده «ستایش»
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین گفت: اداره تشخیص هویت ناجا، نظریه خود را در خصوص آلت قتاله‌ در پرونده «ستایش» اعلام کرده است.

اعلام نظر ناجا در پرونده «ستایش»

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین گفت: اداره تشخیص هویت ناجا، نظریه خود را در خصوص آلت قتاله‌ در پرونده «ستایش» اعلام کرده است.
اعلام نظر ناجا در پرونده «ستایش»

فروش بک لینک

bluray movie download