اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره توقیف ۲ میلیارد دلار

اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره توقیف ۲ میلیارد دلار
روابط عمومی دفتر احمدی نژاد در خصوص غارت ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا اطلاعیه‌ای صادر کرد که به این شرح است:

اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره توقیف ۲ میلیارد دلار

روابط عمومی دفتر احمدی نژاد در خصوص غارت ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا اطلاعیه‌ای صادر کرد که به این شرح است:
اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره توقیف ۲ میلیارد دلار

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

عکس